O nas

Jesteśmy publicznym przedszkolem.  Zapraszamy do odwiedzania naszej strony ponownie Smile.

Nasze przedszkole

„Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem. To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy ... Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad...”
doc. dr Maria Kielar

 

 

Przedszkole mieści się przy ul. Boh. Monte Cassino 7 na osiedlu "Sławinek" w domku jednorodzinnym. Posiadamy dwa oddziały przedszkolne i własny plac zabaw.

Nadchodzące wydarzenia

 ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ https://p15.lublin.eu/

 

REKRUTACJA
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujący w Mieście Lublin na rok szk. 2019/2020, a także terminów składania dokumentów.
1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 4 marca br., od godz. 8.00 do 15 marca br. do godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 8 kwietnia br. godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do 12 kwietnia br. do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 15 kwietnia br. godz. 13.00
5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,,
6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
Rekrutacja uzupełniająca:
9. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 29 maja br. od godz. 8.00 do 7 czerwca br., do godz. 15.00,
10. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 1 lipca br., godz. 12.00,
11. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 7 lipca br., godz. 12.00 do 7 lipca br., do godz. 15.00,
12. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 8 lipca br. o godz. 12.00. 

 

 

 

 

                      

 

 

,,CHCĄ BYĆ SPRAWNI I BEZPIECZNI NASI MALI PODOPIECZNI” 2018

Przedszkole nr 5 w Lublinie zaprosiło nasze przedszkolaki do udziału w turnieju pod hasłem ,,Chcą być sprawni i bezpieczni nasi mali podopieczni” w ramach projektu edukacyjnego ,,Bezpieczny przedszkolak”. Partnerami turnieju byli : Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i zarządzania Kryzysowego UM Lublin, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Żandarmeria Wojskowa, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz WORD. Turniej odbył się 14.06.2018 o godz.10.00 w budynku przedszkola ze względu na niesprzyjającą aurę. W turnieju wzięło udział 10 przedszkoli, w tym nasze Motylki. W części sportowej uczestniczyło 5 dzieci a w quizie o bezpieczeństwie 3. Był też zorganizowany przegląd plastyczny ,, Zwycięstwa biało-czerwonych”w którym uczestniczyło 2 dzieci. Celem turnieju było przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń, kształtowanie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym, kształtowanie postaw zgodnych z etyka ekologiczną, propagowanie różnych dyscyplin sportowych.`Drużyna z naszego przedszkola spisała się znakomicie. Zdobyliśmy medale i puchar dla przedszkola. Każde dziecko otrzymało też drobne upominki. Na zakończenie dzieci mogły obejrzeć wóz strażacki, karetkę i wóz policyjny od środka. Dziękujemy za miłe chwile i znakomitą zabawę!!!