O nas

Jesteśmy publicznym przedszkolem.  Zapraszamy do odwiedzania naszej strony ponownie Smile.

Nasze przedszkole

„Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem. To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy ... Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad...”
doc. dr Maria Kielar

 

 

Przedszkole mieści się przy ul. Boh. Monte Cassino 7 na osiedlu "Sławinek" w domku jednorodzinnym. Posiadamy dwa oddziały przedszkolne i własny plac zabaw.

Nadchodzące wydarzenia

 ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ https://p15.lublin.eu/

 

REKRUTACJA
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujący w Mieście Lublin na rok szk. 2019/2020, a także terminów składania dokumentów.
1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 4 marca br., od godz. 8.00 do 15 marca br. do godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 8 kwietnia br. godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do 12 kwietnia br. do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 15 kwietnia br. godz. 13.00
5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,,
6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
Rekrutacja uzupełniająca:
9. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 29 maja br. od godz. 8.00 do 7 czerwca br., do godz. 15.00,
10. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 1 lipca br., godz. 12.00,
11. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 7 lipca br., godz. 12.00 do 7 lipca br., do godz. 15.00,
12. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 8 lipca br. o godz. 12.00. 

 

 

 

 

                      

 

 

JEM KOLOROWO, ALE ZDROWO 27.03.2019

 VI Gala Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo!” Promujemy Zdrowy styl życia - zorganizowana została przez przedszkola należące do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin na czele z Przedszkolem nr 35 w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się w środę 27 marca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przedsięwzięcie honorowym patronatem objął Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie. Główną ideą przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci w ścisłej współpracy przedszkola z rodzicami, w tym propagowanie zdrowego żywienia, aktywności fizycznej i bezpiecznych zachowań oraz rozbudzanie zainteresowania zdrowym stylem życia. Podczas Festiwalu dzieci miały możliwość wzięcia udziału w sytuacjach edukacyjnych zorganizowanych w Kolorowych Kącikach Zdrowia przez przedszkola należące do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin oraz naszego Przedszkola nr 15.