O nas

Jesteśmy publicznym przedszkolem.  Zapraszamy do odwiedzania naszej strony ponownie Smile.

Nasze przedszkole

„Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem. To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy ... Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad...”
doc. dr Maria Kielar

 

 

Przedszkole mieści się przy ul. Boh. Monte Cassino 7 na osiedlu "Sławinek" w domku jednorodzinnym. Posiadamy dwa oddziały przedszkolne i własny plac zabaw.

Nadchodzące wydarzenia

 ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ https://p15.lublin.eu/

 

REKRUTACJA
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujący w Mieście Lublin na rok szk. 2019/2020, a także terminów składania dokumentów.
1. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 4 marca br., od godz. 8.00 do 15 marca br. do godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 8 kwietnia br. godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do 12 kwietnia br. do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 15 kwietnia br. godz. 13.00
5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,,
6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
8. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.
Rekrutacja uzupełniająca:
9. Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 29 maja br. od godz. 8.00 do 7 czerwca br., do godz. 15.00,
10. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 1 lipca br., godz. 12.00,
11. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 7 lipca br., godz. 12.00 do 7 lipca br., do godz. 15.00,
12. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 8 lipca br. o godz. 12.00. 

 

 

 

 

                      

 

 

,,Mówię NIE - jestem bezpieczny" - konkurs plastyczny

W naszym przedszkolu zorganizowany został konkurs plastyczny o bezpieczenstwie pt:,,Mówię NIE - jestem bezpieczny" dla dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Przesłanką do zorganizowania tego konkursu było to, że otoczenie w którym żyjemy na co dzień nie zawsze jest bezpieczne. Należy więc podejmować wszechstronne działania zmierzające do uświadomienia dzieciom istniejących zagrożeń. Dziecko powinno mieć ograniczone zaufanie w stosunku do nieznajomych, powinno wiedzieć, że nie wszyscy dorośli są dobrzy i nie zawsze mają rację. Uczymy więc dzieci mówic NIE w sytuacjach zagrażajacych ich bezpieczeństwu.

Na konkurs wpłynęło wiele prac plastycznych w formie plakatu.

A oto wyniki naszego konkursu:

I miejsce

- Zosia Wodzińska z Przedszkola nr 5 /praca wyk. pod kier. P. Doroty Duk/

II miejsce ex aequo:

- Kacper Podolak z Przedszkola nr 59 /praca wyk. pod kier. P. Anny Sławeckiej/

- Milena Goljanek z Przedszkola nr 15 /praca wyk. pod kier. P. Elżbiety Buczkowskiej/

 III miejsce ex aequo:

- Kinga Harasim z Przedszkola nr 25 /praca wyk pod kier. P. Marzeny Ożóg/

- Klaudia Pogorzelska z ,,Bajkolandii" /praca wyk. pod kier. P. Moniki Sobstyl/

Wyróżnienia otrzymują:

Z Przedszkola 59  -Julia Wolińska /praca pod kier. P.Anny Sławeckiej/ oraz

Iwo Chmielewski i Gabrysia Sokołowska  /prace pod kier. p. Zofii Adamczyk/

Z ,,Bajkolandii" - Wojtek Waszak /praca pod kier. P. Agnieszki Wójcik/, 

Daniel Sokoluk /praca pod kier. P.Eweliny Szymańskiej/ .

Z Przedszkola nr 15 - Asia Śmigasiewicz /praca pod kier. p ELżbiety Buczkowskiej/.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY LAUREATÓW I NAUCZYCIELKI NA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

30 MAJA O GODZ. 10.00.